Kiste

Kiste (ty.) 

 

1. Alminnelig betegnelse på store og små kasser, f.eks. vognkasser; 2. kortform for a) underdelen av en blåsebelg, se belgkiste; b) pukkverksredskap brukt ved vaskingen, se slemkiste; c) kiste brukt ved sementering (2.) av stangjern, se stålkiste; d) vektkiste fylt med stein, brukt til motvekt; e) bunnlager (trykklager) av stål for en vertikal aksel, f.eks. for gjøpelspindelen, se spindel; f) avtapningsrenne for damvann, se tappkiste.

 

Varia:

- For å vise bredden i bruken av ordet, kan nevnes at ’kiste’ også ble brukt som betegnelse på en urkasse for lommeur, altså urkiste.

- Mer allment kan nevnes at bruken i det viktige kildespråket tysk var lite konsistent når det gjaldt betegnelsene Schaufel, Krücke, Kiste og Streichholz noe som også smittet over på norsk språkbruk på dette området. Begrepene ble brukt om hverandre om de samme verktøy, og samme begrep kunne i forskjellige sammenhenger betegne verktøy med noe forskjellige utforming og funksjon.