Pluggfeisel

Pluggfeisel/proppfeisel

 

Stor hammer til å slå skytepluggen ned i borhullet.