Skjerpeseddel

Skjerpeseddel/skjærpeseddel/skierperseddel (ty. Schürfzettel)

 

1. Offentlig dokument som ga innehaveren skjerperett; 2. syn. for anmeldelse.[1]

 

Ad 1. Krav om s. kom første gang inn i lovgivningen i bergloven av 1812, og ble senere videreført i bergloven av 1842. Ordningen med s. ble fjernet ved bergloven av 1972.  

            I 1812-loven ble det satt krav til s. for å kunne skjerpe i innmark og innhegninger.[2]

Seddelen ble utstedt av bergamt eller bergmester.

            I 1842-loven ble s. krevet for skjerping i privat utmark. Seddelen skulle forevises grunneier. (Etter denne loven kunne det ikke skjerpes i innmark uten grunneierens samtykke). Seddelen ble utstedt av bergmester  eller lensmann. Seddelen gjaldt for ett år og 6 uker (år og dag) fra utstedelsen.

            Se også oppslaget skjerperett.

Fotnoter

1. Helland 1901: 32.
2. For å få skjerpeseddel måtte skjerperen stille slik sikkerhet for den skade han måtte forårsake ved skjerpingen som utsteder av skjerpeseddelen fant passende.