Stag

 Stag/stagg    

 

Betegnelse på trestang, gjerne koblet sammen med andre i langsgående rekker.

 

’Stag’ ble brukt

1. om stengene som gikk fra bukk til bukk i stangfeltet og som armene (svingene) i feltet hvilte på (se staglinje). Lite er opplyst om dimensjonering og treslag, men det synes som om både gran og furu ble brukt.

2. om langsgående tømmerstenger som fungerte som skinner i de tidligste gruvebanene (se stagbane).