Weilarbeid

 

Weilarbeid/veilarbeide (ty.Weilarbeit) (dial. Kongsberg Sølvverk?)

 

Frivillig overtidsarbeid, som regel etter akkord.

 

W. var et tradisjonelt tysk arbeidsalternativ som var interessant både fra ledelsens og arbeidernes side. For ledelsen lå fordelen i at de kunne få utført dette frivillige ekstraarbeidet til langt lavere satser enn for arbeid i ordinær arbeidstid, for arbeiderne var det muligheten for ekstrafortjeneste som virket tiltrekkende.[1]

Mens w. i Tyskland var en generell betegnelse på overtidsarbeid, utviklet w. seg på Kongsberg til å bli en betegnelse på overtidsarbeid utført etter akkord, som f.eks. utarbeidelse av anlegg (arbinger) for stempelkubber, boring av hull for kruttsprengning og annet arbeid som lett lot seg akkordsette.

Utbredelsen og bruken av w. ved andre verk enn Kongsberg Sølvverk er p.t. ikke undersøkt.

 

Varia:

- Trolig sto stigeren sentralt, og kanskje nokså fritt, når det gjaldt tildeling av w.. Dette kunne igjen åpne for litt smøring i form av en ekstraskilling for å få et godt arbeid.

 

- Weil har i tysk fra gammelt betydning pause, ro, og er trolig også opprinnelsen til å vele på norsk, som i uttrykket ”Står du der og veler?”, dvs. ”Står du der og henger/dovner deg?” Forbindelsen til vårt ’hvile’ synes likeledes nokså åpenbar.

Fotnoter

1. Berg 1998(307):23.