Bladtapp

Bladtapp/bladtap

 

Akseltapp bestående av en hals (selve tappen) og to eller fire vinger (blader), av støpt eller smidd jern.

 

Innfestingen skjedde ved at b. ble innpasset i hjulstokken, eller annen, evt. vertikal aksel, i utarbeidete spor og kilt fast med et stort antall trekiler, se akseltapp. B. i vannhjulsaksler hvilte så med halsen i et bærelager av støpt jern (futeisen), stein eller hardtre nedfelt i et bjelkestykke (tappkloss).