Feisel

Feisel/berghammer (ty. Fäustel)

 

Tung hammer/mindre slegge med slagflate på begge sider av hodet (unntatt ortfeisel).

 

F. var av varierende størrelse og utseende for forskjellig bruk som gav den forskjellige tilleggsnavn. Se følgende oppslag for nærmere omtale: Ausslagerfeisel, borfeisel, drivfeisel, engelskmannfeisel, enmannsfeisel,  fimmelfeisel, håndfeisel, kunstfeisel, ortfeisel, pikkfeisel, pluggfeisel, postfeisel, pukkfeisel, rissfeisel, skjerpefeisel, steinfeisel, stempelfeisel, storfeisel, ventefeisel og ørterfeisel.

De fleste av f. kan med hensyn til vekten karakteriseres som hammere, noen riktignok tunge med vekt opp mot 4 kg, men beregnet på føring med en hånd. Andre, med vekter opp mot 30 kg, var beregnet på føring med begge hender og må betegnes som 'slegger'. Av disse kan nevnes ventefeisel (7-8 kg), steinfeisel (12-15 kg) og den største stempelfeisel (20-30 kg)

En kan regne med at det ofte ble slått inn skaftekiler i enden av skaftet etter at det var satt inn i en f. for å få skaftet til å sitte godt fast.

 

Varia:

- ’Fäustel’ har sin opprinnelse i det tyske ordet for neve= Faust. ’Fäustel’ kan altså direkte oversettes med håndverktøy.