Kastenflak

Kastenflak/kastenflag/kastenstang (ty. Kastenstange)

 

Kløyvd mindre tømmerstokk, eller plank brukt til gulv eller dekkmateriell.

 

K. ble brukt

- som gulv på plattformer anlagt for lagring av gråberg, eller som nedfallsplass til beskyttelse av underliggende arbeidsplasser, konstruksjoner eller maskiner ved mineringsarbeider (se kast).

- som dekkmateriell på hvileplattformer (opptre) i sjakten

           Når k. ble brukt som gulv ble de lagt på stempelkubber, ofte kalt dragstempler, fastslått mellom fjellveggene. Lagringsstedet kunne være i sjakt eller i strosser, se strossebryting. Som dekkmateriell ble k. brukt til beskyttelse av hvileplattformene når det var skyting som kunne medføre fare for nedfall av større stein.