Kunstbrudd

Kunstbrudd/kunstbrud                   

 

1. Skade som forårsaket driftsstans på vannkunsten [1]; 2. retningsendring i vannkunstens stangfelt (kunstfeltet).

 

Ad 1. Skaden kunne f.eks. være at stangfeltet røk. Dette kunne ta flere timer for mange mann å reparere. Ved Kongsberg Sølvverk tok man i 1785 i bruk en ny oppfinnelse, en såkalt strekkskrue, som gjorde jobben langt enklere.

Ellers kunne et k. f.eks. være at vannhjulet løsnet fra hjulstokken, og forskjellig skader på pumpefeltet i gruven.

Ad 2. Se brudd.

 

Fotnoter

1. Vannkunsten var et pumpe-/lenseverk drevet av et vannhjul.