Lasurerts

Lasurerts/lazurertz/brogetmalm

 

Blåspraglet malm som inneholder ertsmineralene bornitt (Cu5FeS4) og kobberglans (Cu2S).

 

Det blåspraglete utseende skyldes innslaget av bornitt som i luft får en blålig, broket farge med innslag av rødt.

Malmen er mer kobberrik enn den langt vanligere gule kobberkismalmen, men opptrådte sjelden i gode malmganger, bare nyrevis, dvs i småklumper spredd omkring i gråberget. 

L. var svovelfattig og ble derfor ikke kaldrøstet som kismalmene (se kaldrøsting). Etter grovsjeiding gikk den derfor direkte til skjærsteinsmeltingen.

L. har bare hatt betydning som reservegrunnlag ved to små verk, Det Gothalfske kobberverk, Oslo, og Årdal kobberverk.

Betegnelsen 'lasurerts' er ikke forankret i etablert fagspråk eller i øvrig litteratur, heller ikke internasjonalt. Bruken synes dermed begrenset til miljøene ved det Gothalfske og Årdal kobberverker med mulig forbehold for verkene i Telemark hvor man også arbeidet med bornittholdig malm.

 

Varia:

- Erfaring med smelting av den spesielle malmen gjorde at en gruppe fagfolk med erfaring fra det Gothalfske ble sendt fra København til Årdal kobberverk i Sogn da kongen overtok verket i 1708. (Verket var i sammenhengende drift i perioden 1702-1734, senere kortvarig rundt 1760.) [1]

 

 

 

Fotnoter

1. Verksopplysningene i denne artikkelen vesentlig fra Johannessen 1983.