Sulfidmineral

 

Her: Mineral hvor svovel har inngått forbindelse med kobber og evt. andre grunnstoffer.

 

Sulfidmineralene er den økonomisk viktigste delen av norsk kobbermalm. For nærmere omtale, se kobberkis, bornitt og kobberglans.

Det vanligste sulfidmineral er svovelkis (pyritt) som nesten alltid finnes i kobbermalm.