Fordrekar

Samnavn for alle typer transportkar for transport av bergmasse i gruven.

 

F. kunne for horisontalfordringen være trau, trillebår, hund, stollkjerre, jernbanevogner, for vertikalfordringen tytønne, skip.