Trekkort

Trekkort/trækort/trommelort/trummelort

 

Ort drevet parallelt 2-4 m over en stoll med flere gjennomslag til denne for å bedre ventilasjonen i stollen.

 

Stoller ble vanligvis drevet med fyrsetting. Naturlig trekk stanset ved 2-300 m og tiltak for å bedre ventilasjonsforholdene var derfor påkrevd ved lengre stollstrekk. Som eksempel kan nevnes forholdene ved Underbergstollen på Kongsberg. Det lengste strekket var på 590 m og det ble her anlagt en 238 m lang t. med fire gjennomslag hvor røyken kunne trekke opp.[1]  Arbeidet med t. var tidkrevende. Denne t. i Underbergstollen ble påbegynt i rundt 1770 men var først ferdig i 1797.[2]

 

Like foran gjennomslaget ble det satt opp en tett bordvegg (med dør for fordringen). Med dette skapte man et lukket trekksystem uten ’falsk trekk’ fra stollåpningen for mer effektiv utsuging av røykfylt luft fra arbeidsfronten hvor fyrsettingen  pågikk. Av samme grunn skulle det første gjennomslag lukkes når det neste ble åpnet, osv.[3]

Andre vanlige tiltak til forbedring av trekkforholdene var lichtlochværlutter og trekklurer.

Fotnoter

1. Dårlig ventilasjon skapte ikke bare vanskelige arbeidsforhold, men kunne også føre til dannelsen av den fryktede stank som tok livet av mange gruvearbeidere. To av dem døde i Underbergstollen i 1794. (Berg 1988 (470):39.
2. Berg 1998 (25):225.
3. Brünnich 1804:25.